• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Vingrojumu buklets cilvēkiem ar PAH

Rīgas Domes Labklājības departamenta līdzfinansētā projekta “Mājas vingrojumu komplekss cilvēkiem ar PAH” ietvaros no šā gada augusta līdz novembrim noritēja darbs pie izglītojoša materiāla izveides. Iecere radīt pārskatāmu, saprotamā valodā uzrakstītu un vizuāli pievilcīgu bukletu, kurā apkopoti vingrojumi, ko var pildīt patstāvīgi, ir piepildījusies. Fizioterapeites Līnas Butānes 2 gadu pētījums, kā fiziskās aktivitātes ietekmē cilvēkus ar PAH, ir apkopots praktiski pielietojamā 30 lpp. biezā, ar uzskatāmām fotogrāfijām piepildītā bukletā. Ikviens cilvēks ar PAH, ja ārsts-speciālists atļauj, var uzlabot savu pašsajūtu, regulāri veicot bukletā dotos vingrojumus mājas apstākļos. Materiālā ir vieglākas slodzes un nedaudz grūtākas slodzes vingrojumi, pašsajūtas novērtējuma skala, aktivitāšu dienasgrāmatas paraugs vienai nedēļai.

Apmācību dalībnieki Rīgā, 25.novembrī

Š.g. 25.novembrī Rīgā notika Apmācību seminārs, kurā piedalījās 31 dalībnieks. Semināra laikā fizioterapeite Līna Butāne demonstrēja vingrojumus un PAH pacienti un viņu tuvinieki tos aktīvi izpildīja.

Bukleta autore: Līna Butāne, foto autore: Agnese Zeltiņa, redaktore: Ieva Plūme, maketa un dizaina autore: Gunita Ansone.  Izglītojošais materiāls ir aizsargāts ar autortiesībām, to aizliegts pavairot un kopēt.

Vingrojumi Jūsu lietošanai: Vingrojumu buklets

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693