• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

PH pasaulē

PH kopiena Eiropā

Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) kopš 2011.gada ir Eiropas PH pacientu asociācijas “PHA Europe” dalībniece. Asociācijā “PHA Europe” ietilpst 43 pacientu apvienības 33 Eiropas valstīs.  Starp tām ir PH biedrības Lietuvā, Norvēģijā, Somijā, Austrijā, Itālijā, Bulgārijā, Īrijā, Vācijā un citās valstīs. Kopš 2016.gada PHB dalībniece Ieva Plūme ir “PHA Europe” valdē, kur ieņem Eiropas asociācijas sekretāres amatu.

“PHA Europe” pārstāv pulmonālās hipertensijas pacientus Eiropas Komisijā un Eiropas institūcijās, aktīvi atbalsta nacionālās organizācijas. Eiropas asociācija veiksmīgi komunicē pacientu intereses zinātniskās konferencēs, medicīnas izstādēs, Eiropas līmeņa ekspertu un darba grupās, rada mūsdienīgas informatīvas un izglītojošas kampaņas. “PHA Europe” vadībā ik gadu notiek Pasaules Pulmonālās hipertensijas dienas atzīmēšana Eiropā un ikgadējā Eiropas PH līderu konference. Divas reizes gadā angļu valodā tiek izdots žurnāls “Mariposa”, kurā aplūkoti Eiropas kopienas notikumi, aktualitātes veselības jomas interešu aizstāvībā un jaunumi pulmonālās hipertensijas terapijā.

Pasaules Pulmonālās hipertensijas diena visā pasaulē tiek atzīmēta ik gadu 5.maijā kopš 2013.gada. Iniciatīvas autors ir Huans Fuerte (Juan Fuerte) – talantīgs un erudīts pacientu interešu pārstāvis no Spānijas.

Vairāk par Eiropas PH pacientu asociācijas darbu un noderīgas ziņas par pulmonālo hipertensiju angļu valodā varat lasīt šeit: www.phaeurope.or

PH kopiena citur pasaulē

Visā pasaulē ir ap 76 PH pacientu biedrībām, apvienībām un asociācijām. PH pacientu kopienas iedibinātas gan Korejā, gan Japānā, Dienvidāfrikā, Brazīlijā, Austrālijā, Dominikā, Kostarikā, ASV, Kanādā un citās valstīs. Viena no lielākajām PH pacientu apvienībām ir ASV – “PHA USA”. Organizācija prasmīgi gūst resursus un izmanto tos PH pacientu un tuvinieku dzīves uzlabošanā, apmācībā un atbalstā.

ASV PH pacientu apvienības mājas lapā var gūt plašu un noderīgu informāciju:  https://www.phassociation.org/

Citu PH pacientu organizāciju kontaktinfo un mājas lapu adrese pieejamas šeit:

http://www.ourphlibrary.com/about-us/patient-organizations

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693