• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO Fonds 2019

vienkarss_bez_laukuma_rgb_h_5

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts „Līdzdalība 2019”

 

Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju – cilvēku ar pulmonālo hipertensiju aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā sociālajā un veselības nozarē, šo cilvēku kopienas attīstība, stiprinot Pulmonālās hipertensijas biedrības institucionālos un cilvēkresursus un veicinot cilvēku ar īpašām vajadzībām pilsonisko drosmi.

Projekta mērķa grupa ir PH pacienti, viņu tuvinieki, PHB darbinieki, brīvprātīgie un biedrība kā institūcija.

Projekta unikālo labuma guvēju skaits: 55 cilvēki. Ieguvēji ilgtermiņā: 200 pieaugušie PH pacienti, 150 viņu tuvinieki, vismaz 350 cilvēki.

Projekta gaitā

cilvēki ar PH, viņu tuvinieki un brīvprātīgie iesaistīsies veselības un sociālās jomas rīcībpolitikas izstrādē;

– mērķa grupas dalībnieki mentoringa un prakses veidā tiks apmācīti interešu aizstāvībā un piedalīsies diskusijā, kuras mērķis ir definēt biedrības turpmākā darba stratēģiju;

– tiks īstenota sociāla kampaņa Pasaules Pulmonālās hipertensijas diena 2019 ar publisku pasākumu, sociālo tīklu aktivitātēm, veselības monitoringu, sabiedrības informēšanu par veselīgu dzīvesveidu un sirds veselību;

–  notiks esošo un topošo biedrības biedru iesaistīšana biedrības aktivitātēs, tajā skaitā, iesaiste brīvprātīgajā darbā;

– tiks veikts Latvijā unikāls, vēl nebijis pētījums par retas slimības – pulmonālās hipertensijas sociālajiem un emocionālajiem aspektiem;

–   tiks nodrošināts atalgojums interešu aizstāvības ekspertam, sociālā darba organizatoram, komunikāciju speciālistam.

Projekta finansējums: 16 842,05 EUR

Projekta īstenošana: 01.04.2019. – 31.10.2019., Latvija.

Projekta vadītājs: Ieva Plūme ([email protected])

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693