• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO Fonds 2017

vienkarss_bez_laukuma_rgb_h_5

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts „Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana”

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Pulmonālās hipertensijas biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicināt PH pacientu un viņu tuvinieku līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā, savu interešu pārstāvībā, sniegt tos dzīvībai, dzīves kvalitātei un veselībai nepieciešamos pakalpojumus, kas Latvijas normatīvajos aktos šai mērķa grupai nav paredzēti.

Projekta mērķa grupa ir PH pacienti, viņu tuvinieki, PHB darbinieki, brīvprātīgie un biedrība kā institūcija. Ieguvēji ilgtermiņā: 200 pieaugušie PH pacienti, 150 viņu tuvinieki, 20 bērni ar PH un 26 viņu tuvinieki. Kopā vismaz 396 cilvēki. Projektā unikālo labuma guvēju skaits: 85 cilvēki. Projekta īstenošanas vieta – Latvija.

Projekta finansējums: 14856.00 EUR

Projekta īstenošana: 2017.gada aprīlis-oktobris

Piedāvātie risinājumi skar vairākas jomas: iesaista mērķa grupu un brīvprātīgos NVO pasākumos, motivējot rīcībai, izglīto mērķa grupu, pārstāv mērķa grupas intereses dzīvībai un sociālai nodrošināšanai svarīgos jautājumos, informē lēmumu pieņēmējus, speciālistus un sabiedrību par mērķa grupas vajadzībām, paaugstina biedru skaitu, stiprina mērķa grupas pašapziņu.

Projektā plānotās darbības:

  • nodrošināts atalgojums cilvēkresursiem un nepieciešamie tehniskie līdzekļi;
  • apmācīti PHB darbinieki, PH pacienti un brīvprātīgie sociālo pakalpojumu izveidē;
  • tiks īstenota mērķa grupas interešu aizstāvība Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā un citās valsts institūcijās (atzinumu izstrāde, viedokļa paušana, vēstuļu rakstīšana, dalība sēdēs un komisijās, PH kabineta un valsts apmaksāta speciālista nodrošināšanas un invalīdu stāvvietu jautājums);
  • veikts mērķtiecīgs darbs ar pamata brīvprātīgo grupu (10 brīvprātīgie);
  • nodrošinātas konsultācijas PH pacientiem un viņu tuviniekiem par sociālajiem jautājumiem un pacientu tiesībām;
  • izveidota prezentācija jaunatklātajiem PH pacientiem par slimību un tās ietekmi uz ikdienu;
  • organizēts pasākums motivācijas un sociālās norobežošanās mazināšanai PH pacientiem kopā ar brīvprātīgajiem

Projekta vadītājs: Ieva Plūme ([email protected])

 

 

 

Apmācību un motivācijas darbnīcas

2017.gada 20.jūlijā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana” nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/033/07 ietvaros tika realizētas “Apmācību un motivācijas darbnīcas PH pacientiem, tuviniekiem, darbiniekiem”.

Apmācībās piedalījās 32 dalībnieki, kuri pārstāvēja Vidzemi, Rīgu, Pierīgu, Zemgali vecuma grupā no 16 – 78 gadiem.

 

programma_page-0001
1

3 2

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693