• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

LAIKaMETS

Projekts “Pulmonālās hipertensijas biedrības finansiālo resursu piesaistes koncepcija”

No 2018.gada 2.janvāra līdz 28.februārim biedrība uzsākusi projektu fonda “LAIKaMETS” programmā, kas paredz NVO darbības efektivitātes paaugstināšanu. Projekta ietvaros PHB izstrādās finanšu resursu piesaistes koncepciju nevalstiskajam sektoram un izveidos instrumentus finanšu piesaistes īstenošanai. Projektā plānots darba seminārs finanšu piesaistes koncepcijas apspriedei un uzlabošanai.

Vairāk par projekta finansētāju un projekta uzdevumiem: http://www.eapn.lv/laikamets/proj_konk_nvo.php

 
laikamets_logo

 

Projekta finansētājs: Fonds “LAIKaMETS”

Projekta mērķis: Koncepcijas izstrāde par finansiālo re

sursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”

Projekta finansējums: 500 EUR

Fonda LAIKaMETS finansējums: 400 EUR

PHB līdzfinansējums: 100 EUR, t.sk. 50 EUR brīvprātīgais darbs

Projekta ilgums: 02.01. – 28.02.2018.

Bilde_1

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693