• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO fonds 2013-2015

SIF_logo

 

2013.gada septembrī “Pacientu ombuds” kopā ar “Veselības projekti Latvijai” un “Pulmonālās hipertensijas biedrību” uzsāka projektu “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību – pacientus, veselības nozares NVO, kam radīti rīki un vide savu vajadzību aizstāvībai, ievērojot demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, pretdiskriminācijas, līdztiesības principus Latvijas veselības aprūpē.

Projekta tiešais mērķis – izveidots pamats – „Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, stiprināta organizācijas kapacitāte, piedāvāti konkrēti interešu aizstāvības rīki Latvijas pacientiem un veselības (pacientu) organizācijām.

Projekta partneri: biedrība Veselības projekti Latvijai un Pulmonālās hipertensijas biedrība.

Projekta mērķa grupas: Nevalstiskās organizācijas (to darbinieki, biedri, brīvprātīgie), Latvijas iedzīvotāji

Projekta īstenošanas vieta: Latvija

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013 – 31.12.2015

Projekta līdzfinansējums: 55975.75 EUR (95 % piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5 % no Latvijas valsts budžeta)

Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:

  1. Izveidots pamats – “Latvijas Pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, tiek piedāvāti konkrēti interešu aizstāvības rīki pacientiem un pacientu organizācijām;
  2. Izveidots bezmaksas tālrunis, ko pacienti var izmantot, lai dalītos pieredzē un saņemtu konsultācijas par veselības aprūpes sistēmu/ pacientu tiesībām.
  3. Stiprināta organizācijas kapacitāte – apmācības juridisko dokumentu veidošanā, prezentācijas mākslā, piesaistīts eksperts-jurists.
  4. Veikta mājas lapas pilnveide – pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, papildus sadaļas
  5. Izveidots veselības nozares nevalstisko organizāciju tīkls.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk informācijaswww.sif.gov.lvwww.eeagrants.lvwww.eeagrants.org.

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693