• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO Fonds 2023

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Spēks esam mēs!”

Projekta mērķis: sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju – cilvēku ar pulmonālo hipertensiju pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sociālā integrācija un sociālās izolācijas mazināšana, dalība rīcībpolitikā un lēmumu pieņemšanā sociālajā un veselības nozarē, Pulmonālās hipertensijas biedrības institucionālo resursu stiprināšana.

Mērķa grupas: PH pacienti, viņu tuvinieki, PHB kā organizācija, brīvprātīgie, valsts iestādes un citi NVO.

Labuma guvēju skaits: 300 cilvēki ar pulmonālo hipertensiju, 600 sociālo tīklu sekotāji.

Aktivitātes un rezultāti: līdzdalības pasākums 50 dalībniekiem, brīvprātīgo iesaistīšana, 5 jaunu biedru piesaiste, tīmekļvietnes funkcionalitātes atjaunošana, resursu nodrošināšana ikdienas darbam, finanšu piesaiste, interešu pārstāvība, atzinumu un priekšlikumu izstrāde, dalība PH fizioterapijas programmas ieviešanā Latvijā, 40 konsultāciju sniegšana mērķa grupai, tostarp, krīzes intervence, sociālo jautājumu risināšana, sabiedrības informēšana sociālos tīklos un tīmekļvietnē par pulmonālās hipertensijas diagnozi, veselības un sociālās jomas aktualitātēm.

Finansējums: 10 000,00 EUR

Laika posms: 01.01.2023. – 31.10.2023.

Vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ieva Plūme, [email protected]

Jauns buklets par biedrību

Projekta ietvaros izstrādāts buklets potenciālajiem biedriem par biedrību un iesniegumu, lai iestātos biedrībā. Buklets pieejams šeit:

Līdzdalības pasākums – biedrības 12 gadu svinības

Rīgā, NVO namā, 2023.gada 4.augustā nosvinēta Pulmonālās hipertensijas biedrības 12 gadu dzimšanas diena. Pasākumu vadīja biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Plūme un TV raidījuma “Stila patruļa” seja Kaspars Bērziņš. Biedrības biedri un draugi, ārsti speciālisti, valsts institūciju pārstāvji un sadarbības partneri iepazinās ar biedrības sasniegumu vēsturi un informatīvo materiālu izstādi, baudīja sarūpētās uzkodas un gardu kliņģeri. Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit: https://www.phlatvia.lv/lv/biedriba-nosvin-12-gadu-jubileju/

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693