• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Reģistrācija

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem PHB valde septiņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

IESNIEGUMS

Buklets ar iesniegumu pieejams šeit:

PHB buklets biedriem

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693