• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Mērķi un uzdevumi

Mūsu mērķis ir veicināt PH slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un izglītot sabiedrību par saslimšanu ar pulmonālo hipertensiju, vairot informētību par tās diagnostiku, terapiju un rehabilitāciju.

Savu mērķu īstenošanai PHB apzina pulmonālās hipertensijas slimniekus Latvijā, palīdz viņiem integrēties sabiedrībā, sekmē viņu sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Biedrība pievērš sabiedrības un veselības aprūpes atbildīgo institūciju uzmanību pulmonālās hipertensijas problēmām, veicina PH slimnieku ārstnieciskās profilakses un rehabilitācijas iespējas, kā arī sekmē PH slimnieku iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693