• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Spēks esam mēs!

Biedrība uzsākusi projektu “Spēks esam mēs!” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta ilgums ir 10 mēneši. Šogad nodrošināsim biedrībai nepieciešamos resursus un piesaistīsim finansējumu, uzlabosim tīmekļvietni, piesaistīsim jaunus biedrus, rīkosim 12 gadu svinības, piedalīsimies mūsu pacientu interešu pārstāvībā rīcībpolitikas līmenī, nodrošināsim telefoniskas konsultācijas un krīzes intervenci mērķa grupai, informēsim sabiedrību par norisēm biedrībā un veidosim sociālo tīklu komunikāciju.

Laiks: 01.01.2023. – 31.10.2023.

Finansējums:     10 000 EUR

Programma: Sabiedrības integrācijas fonda programma “NVO fonds 2023”.

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693