• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Sagaidām 12 gadu jubileju ar informatīvu bukletu par klīniskajiem pētījumiem

Pulmonālās hipertensijas biedrība izveidojusi informatīvu materiālu par to, kā top jaunas zāles. Bukleta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un, īpaši cilvēkus ar pulmonālo arteriālo hipertensiju, ar klīniskās izpētes normatīvo regulējumu, pētījuma fāzēm un to praktiskajiem mērķiem, kā arī to, kas būtu jāzina cilvēkiem, kas pieņem lēmumu par dalību pētījumā.

“Šajā bukletā īpašu uzmanību esam pievērsuši informētās piekrišanas nozīmei, kad pacients piekrīt piedalīties pētījumā, ” atzīmē Ieva Plūme, biedrības vadītāja un materiāla teksta autore.

Buklets pieejams šeit: KLĪNISKIE PETĪJUMI

Informatīvais materiāls izdots ar biotehnoloģiju kompānijas Gossamer Bio finansiālu atbalstu. Vairāk par uzņēmumu: https://www.gossamerbio.com/

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693