• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Jauns buklets par biedrību

NVO fonda 2023 projekta “Spēks esam mēs!” ietvaros ir izstrādāts jauns buklets potenciālajiem biedriem par biedrību. Bukletā atrodams iesniegums, lai iestātos biedrībā. Jaunais materiāls pieejams šeit:

 

Bukleta izdošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par bukleta saturu atbildīga ir Pulmonālās hipertensijas biedrība.

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693