• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Nelda Karpenska-Allaža. Uztura ieteikumi cilvēkiem ar pulmonālo hipertensiju

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693