• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

PH diagnoze

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693