• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Projekti

Biedrība šobrīd īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu „Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana”

Projekta mērķis ir nodrošināt Pulmonālās hipertensijas biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicināt PH pacientu un viņu tuvinieku līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā, savu interešu pārstāvībā, sniegt tos dzīvībai, dzīves kvalitātei un veselībai nepieciešamos pakalpojumus, kas Latvijas normatīvajos aktos šai mērķa grupai nav paredzēti. Vairāk informācijas šeit.

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693