• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Biedrības valde

Ieva Plūme

valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: + 371 26720675

E-pasts : ieva.plume@phlatvia.lv

 

Sandra Šarlovska

valdes locekle

 

Inga Ābola

valdes locekle

E-pasts : inga.abola@phlatvia.lv

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693