• Общество пульмональной гипертензии

Izvēlne

Projekti

Pulmonālās hipertensijas biedrība īsteno:

1. Projekts nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 «Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju». Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas «NVO fonds» apakšprogrammas «NVO projektu programma» ietvaros. Projekta īstenošana no 01.06.2015. — 31.12.2015. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk informācijas apakšsadaļā «NVO projektu programma»

 

 Pulmonālās hipertensijas biedrība kā partneris:

1. 2013.gada septembrī «Pacientu ombuds» kopā ar «Veselības projekti Latvijai» un «Pulmonālās hipertensijas biedrību» uzsāka projektu «Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, «Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra» un atbalsta rīku izveide.» Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas «NVO fonds» apakšprogrammas «NVO darbības atbalsta programma» ietvaros. Vairāk informācijas apakšsadaļā «Pacientu ombuda NVO DAP projekts».

Как помочь

Расчетный счет: Swedbank LV82HABA0551032669984
Рег. № 40008181693