• Общество пульмональной гипертензии

Izvēlne

NVO projektu programma

SIF_logo

Projekta nosaukums: «Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju»

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2015 — 31.12.2015.

Projekta  mērķis  ir  interešu  aizstāvības  un  izglītošanas  rīku  izveide  cilvēkiem  ar  pulmonālo arteriālo  hipertensiju  un  viņu  tuviniekiem,  mērķa  grupas  iesaistīšana  lēmumu  pieņemšanā, cilvēktiesību nodrošināšana īpaši diskriminētai iedzīvotāju grupai.
Mērķa  grupa:  235  cilvēki  ar  īpašām  vajadzībām,  viņu  ģimenes  locekļi,  organizācijas darbinieki. Netiešā  mērķa grupa  ir  lēmumu pieņēmēji, veselības aprūpes speciālisti, mediji,sabiedrība.
Uzdevumi:  attīstīt  kompetenci  un  radīt  instrumentus,  lai  cilvēki  ar  PAH  un  viņu  tuvinieki aktivizētos ilgtermiņa darbībai,  spētu efektīvi aizstāvēt savas intereses sociālajā un veselības jomā; veicināt sociālo iekļaušanu, mazināt sociālo nevienlīdzību, attīstīt demokrātiju.
Rezultāti:  radīti  inovatīvi rīki, kas ir  pieejami un izmantojami mērķa  grupai praktiski  ilgstošā laika posmā  –  Buklets par cilvēku ar retām slimībām aprūpes tiesībām,  Interešu aizstāvības plāns, Izglītojošas  darbnīcas,  Prezentācija  par  cilvēku  ar  PAH  ikdienu,  Laimīgo  stāstu videogrāmata, seminārs.
Īstenošanas vieta: Latvija

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.gov.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Publikācijas:

15.12.2015 Interešu aizstāvības un izglītošanas rīku izveides projekts — pabeigts

2.11.2015 Prezentācija par cilvēku ar PAH ikdienu

16.09.2015 Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmata

7.09.2015. Īstenotas izglītojošās darbnīcas

17.07.2015. Interešu aizstāvības plāna izstrāde 2015-2018

16.07.2015. Pulmonālās hipertensijas biedrības apmācības. Prezentācijas lejupielāde.

19.06.2015. Atziņas: Preses brokastis „Veselības NVO interešu aizstāvība – kļūdas, viedokļi, ieteikumi”

17.06.2015. Preses brokastis 18.06.2015.

Как помочь

Расчетный счет: Swedbank LV82HABA0551032669984
Рег. № 40008181693