• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Veselības seminārs PH pacientiem

Ar nozīmīgu Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu 8.decembra pēcpusdienā norisinājās Pulmonālās hipertensijas biedrības Veselības seminārs, kas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā pulcināja 45 dalībniekus – plaušu hipertensijas pacientus,  viņu tuviniekus un biedrības biedrus.

Kopbilde

Kopbilde

Plašu atsaucību guva rūpīgi sagatavotā un kvalitatīvā Dr.med., ārsta-kardiologa Andra Skrides izglītojošā lekcija “Jaunumi PH diagnostikā un ārstēšanā”, par ko auditorija uzdeva jautājumus gan ārstēšanās, gan slimības vadības sakarā. Ar lielu interesi uzklausījām ārsta rezidenta kardioloģijā Kristapa Šablinska prezentāciju par aktualitātēm šogad notikušajā profesionāļu starptautiskajā konferencē Nicā. Šīs prezentācijas kopsaucējs – rūpes par cilvēkiem, kurus skārusi nopietna slimība un cerība, ka šīs sarežģītās slimības ārstēšanas ceļos ir vieta cerībai un iespējām uzlabot cilvēku dzīvi.

Veselības seminārs

Veselības seminārs

Lekcija

Lekcija

Savukārt pacientu biedrības dalībnieces Gunita Skaldere-Darmudasa un Sofja Ševirjova iepazīstināja ar 2.Baltijas PH konferences iespaidiem un atziņām, kas gūtas, tiekoties ar citu valstu PH organizāciju pārstāvjiem, bet Ieva Plūme informēja par paveikto 2018.gadā un par to, kāda būs ārstēšanas kārtība un zāļu saņemšana PH pacientiem nākošā gadā saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām. Par aktīvu PH pacientu interešu aizstāvību medikamentu pieejamībā un PH kabineta izveidē Gunitai Skalderei-Darmudasai  biedrības valde dāvāja īpaši Veselības semināram veidoto Adventes svētku dekoru, kurā dominē baltais un zaļais –  skaidrības, cerības, labas veselības un atjaunošanās krāsas.

Svētki

Svētki

Pauzē starp priekšlasījumiem izpildījām elpošanas un relaksācijas vingrojumus fizioterapeites Līnas Butānes vadībā un pie ārsta palīga Vitālija Platača izveidotā improvizētā laboratorijas galda varēja izmērīt vispārējo asinsspiedienu, svaru, skābekļa saturāciju un pulsu, holesterīna un cukura līmeni asinīs. Veselības semināra noslēgumā tā dalībnieki brīvā gaisotnē baudīja svētku mielastu.

Ārsta palīgs darbā

Ārsta palīgs darbā

Gaisotne

Gaisotne

Projekta “Veselības seminārs” ietvaros brīvprātīgi savu laiku un zināšanas veltīja 5 dalībnieki – topošā laborante, biedrības biedre Arina Bazarbajeva, Gunita Skaldere-Darmudasa, Sofja Ševirjova, ārsts rezidents kardioloģijā Kristaps Šablinskis un biedrības vadītāja Ieva Plūme.

Projekta kopējās izmaksas: 1337.73  EUR

Rīgas domes Labklājības departamenta finansējums: 1057.65 EUR

PHB līdzfinansējums: 280.08 EUR

LD logo

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693