• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Vēlies palīdzēt?

Svarīgākais ir atrast pareizos cilvēkus!

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana” ietvaros meklējam brīvprātīgos palīgus.

Vispārīgais noteikums
Ar šo Līgumu Brīvprātīgais uzņemas bez atlīdzības veikt Brīvprātīgā darba organizētāja uzdevumus, kas atbilst Brīvprātīgā darba organizētāja statūtos noteiktajiem mērķiem un ir vērsti uz sabiedriskā labuma darbību: labdarību, veselības veicināšanu, pilsoniskas sabiedrības attīstību.
Līguma priekšmets
Brīvprātīgā darba organizētājs uzdod un Brīvprātīgais apņemas veikt ar organizācijas darbības nodrošināšanu saistītus uzdevumus, ko uzdod Brīvprātīgā darba organizētājs (turpmāk saukts – Brīvprātīgais darbs).

Kas jādara? 

Jāloka vēstules, jālīmē aploksnes, jāraksta adreses, jānes mantas (ja veselība atļauj), jāatbalsta biedrības trakās idejas. Īsāk: jāpiedalās biedrības ikdienas dzīvē.

Ja esi gatavs iedvesmoties pats un iedvesmot citus, raksti marta@phlatvia.lv 

keep-calm-dream-team-is-here-7

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693