• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Svarīgākais, kas jāzina PH pacientiem

Prezentācija sagatavota projekta „Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana” nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/033/07 ietvaros

Slide1

Slide2

Slide7

Slide6

Slide3

Slide4

Slide5

Slide8

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide18

Slide19

Slide20

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693