• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Pasaules Pulmonālās hipertensijas dienas 2017 atzīmēšana Bauskā

Šogad Pasaules Pulmonālās hipertensijas dienu 5.maijā atzīmējām Bauskā ar simboliskā ginka koka dāvināšanu Bauskas novadam. Kopā ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku pasākuma laikā iestādījām ginku pie Bauskas slimnīcas – Ginka koks cerību elpai!

Ārsts-kardiologs Andris Skride atzīmē: “Šobrīd Latvijā ir 200 pulmonālās arteriālās hipertensijas pacienti un 50 trombemboliskas plaušu hipertensijas pacienti, pārējo pulmonālās hipertensijas grupu pacientu ir vairāki simti. Lielākā problēma pacientu aprūpē ir tā, ka vēl joprojām nav izveidots PH kabinets, nav vidējā medicīnas personāla, kas iesaistītos šo pacientu aprūpē un netiek nodrošināts multidisciplināras komandas darbs.”

1-page-001
2-page-001

4-page-001

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693