• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

NVO finanšu piesaistes koncepcija

Nauda neaug kokos, par to ir jāgādā kā par vērtīgu augu, kas dod augļus, ja to aprušina, laista, lolo un rada labvēlīgus apstākļus augšanai. Šā gada 31.janvārī pabeidzām projektu fonda “LAIKaMETS” programmā, kas palīdzēs citām NVO audzēt savu naudas koku. Izveidojām finanšu resursu piesaistes koncepciju nevalstiskajam sektoram un aprakstījām mūsdienīgus instrumentus finanšu piesaistē.  Koncepcijā var rast praktiskus padomus, kā veidot finanšu plānu, kādas ir finanšu resursu stratēģijas, pārskatu par mārketinga aktivitātēm un nozares apzināšanu, projektu konkursu specifiku un pašvaldību iesaisti atbalsta sniegšanā.

NVO finanšu resursu piesaistes koncepcija izlasāma  šeit: NVO finanšu resursu koncepcija

Projekta dalībnieces: valdes priekšsēdētāja Ieva Plūme, valdes locekle Inga Ābola, grāmatvede Anda Pudāne, goda biedre Linda Romanovska, sabiedrisko attiecību konsultante Marta Augucēviča, sociālā darbiniece Antra Pugaine.

Projekta rezultāti:

  1. izvērtētas NVO iespējas finanšu piesaistē, apzināti galvenie resursu piesaistes avoti NVO praksē pasaulē;
  2. izstrādāta 12.lpp.apjoma NVO finanšu resursu piesaistes koncepcija;
  3. 28.01.2018. noticis finanšu resursu koncepcijas apspriedes darba seminārs-prāta vētra;
  4. veikti projekta publicitātes pasākumi biedrības sociālo tīklu kontos un mājas lapā;
  5. Finanšu piesaistes koncepcija ievietota PHB mājas lapā un Fonda “LAIKaMETS ” mājas lapā http://www.eapn.lv/laikamets/proj_konk_rezultati.php

LAIKaMETS_Logo

Projekta finansētājs: Fonds “LAIKaMETS”

Projekta finansējums: 500 EUR

Fonda LAIKaMETS finansējums: 400 EUR

PHB līdzfinansējums: 100 EUR, t.sk. 50 EUR brīvprātīgais darbs

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693