• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Koprades pikniks – RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīts projekts

Š.g. 28.jūlijā notiks biedrības Koprades pikniks – projekta pasākums, kas tiek līdzfinansēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas atbalstu. Projekts tiek īstenots no šā gada aprīļa līdz septembrim. Koprades piknikā Daugavas muzejā, Doles salā notiks biedrības Ideju krātuves veidošana, izglītojoša ekskursija, interaktīvas nodarbības, kustību aktivitātes, darbs grupās. Projekta mērķis ir iesaistīt PHB biedrus organizācijas īstermiņa un ilgtermiņa mērķu nospraušanā, radīt ierosmes veicamajiem darbiem nākotnē, tādējādi apzinot PH pacientu vajadzības un radot pamatu stratēģiskai biedrības attīstībai.

Koprades pikniku īsteno biedrības aktīvākie biedri Koprades piknika vadītājas Gunitas Skalderes-Darmudasas vadībā un projekta vadītāja Ieva Plūme. Šis līdzdalības projekts balstās  klātbūtnības prakšu metodoloģijā, ko izstrādājis amerikāņu vadības zinātņu eksperts Ernsts Oto Šarmers. Tā ir  mūsdienīga metode, kā aktīvi socializēties, sasniegt rezultātus un būt apmierinātiem par paveikto.

Projekta kopējais finansējums: 3579.00 EUR

RD izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējums: 3379.00 EUR

Projekta termiņš: 05.04. – 30.09.2019.

Projekta mērķis: sociālā integrācija

Projekta vadītāja: Ieva Plūme

Koprades piknika vadītāja: Gunita Skaldere-Darmudasa

Piknika norises vieta: https://www.daugavasmuzejs.lv/lv/Programma

 

 

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693