• Pulmonālās Hipertensijas Biedrība

Izvēlne

Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām

Pulmonālās hipertensijas biedrība ir izdevusi „Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmatu”, kurā uzskatāmi sniegta noderīga informācija – sākot ar procesu, kā tiek noteikta diagnoze ‘reta slimība’ līdz pat nosacījumiem un iespējām, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu Latvijā un citās ES dalībvalstīs. „Cilvēku ar retām slimībām rokasgrāmatu” var lejupielādēt šeit

To atļauts izmantot vienīgi informatīvos, izglītojošos un apmācības nolūkos. Atsauce šādos gadījumos uz Pulmonālās hipertensijas biedrību un Sabiedrības integrācijas fondu – obligāta.

Rokasgrāmata “Cilvēku ar retām slimībām veselības aprūpes tiesības Latvijā un Eiropas Savienībā ” ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta  Nr.  2014.EEZ/PP/1/MIC/102/051 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

www.sif.gov.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Rokasgrāmata papīra formātā (600 eks.).

Rokasgrāmata papīra formātā (600 eks.).

Iespēja ATBALSTĪT

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss
Norēķinu konts: Swedbank LV82HABA0551032669984
Reģ.Nr. 40008181693